Lillehammer Kirke

Tilbake til instrumentsiden.

Informasjon om kirken:

Lillehammer kirke er en langkirke i nygotisk stil. Kirken er oppført i mur og sto ferdig i 1882. Den er erstattet en liten korskirke som sto på samme sted. Bak kirken er det oppført et lite kapell som ble bygd omtrent samtidig med kirken. Det ble utført større endringer i kirken i 1959 og sist i 2007 da kirkens interiør fikk et skikkelig løft, samtidig som kirkens tak ble renovert. Kirken er godkjent for inntil 650 personer. Interiøret er stilig utført og er lyst og åpent.

Kirkens orgelhistorie:

Kirkens første orgel var et mekanisk instrument med 15 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Dette instrumentet ble levert av August Nielsens orgelbyggeri i daværende Kristiania. Orgelets vindforsyning ble drevet manuelt, men i 1910 ble det bygd om til elektrisk vindforsyning. Orgelet var i tjeneste frem til det ble erstattet i 1948. Kirkens andre orgel ble levert av orgelbygger J. H. Jørgensen fra Oslo, og hadde 61 stemmer (39stemmer og 22 unitstemmer/transmisjoner), fordelt på 3manualer og pedal. Trakturen var elektropneumatisk og som mange andre orgler med samme system ble det stadig plaget med hylere, dvs. mekanikk som henger seg opp slik at pipene skaper en hylende lyd.  Luftfuktere ble etterhvert installert for å motvirke probleme. Dette orgelet ble også endret/restaurert men det ble etterhvert bestemt at orgelet skulle erstattes. Orgelet fikk litt over 50 år i tjeneste.

Lillehammer kirkes nåvæende orgel sto ferdig til innvielsen som fant sted 7. oktober 2001. Orgelet ble levert av Rieger Orgelbau fra Østerike. Orgelet har 41 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal, med mekanisk traktur og elektrisk registratur. Det gamle frihåndkombinasjons-systemet er skiftet ut med moderne og enkelt elektronisk registersystem med drøssevis av kombinasjonsmuligheter og kortsystem for å laste inn/ut programmer for de faste organistene.
 

Mine tanker om orgelet:

Ved oppmøte ved kirken møtte jeg kantor, Tim Collins. Jeg fikk en kort innføring i orgelets elektroniske systemer, og fikk deretter orgelet og kirken for meg selv. Tiden ved orgelet i Lillehammer kirke gikk utrolig fort, jeg ble der i rundt fem og en halv time. Dette er nok et av de stiligste instrumentene jeg har spilt på. Med orgelhus i hvitt og blanke principalpiper i front. Orgelet står godt til rommet og er godt belyst med spotbelysning. Etter en rask og enkel innføring fikk jeg jeg kirken for meg selv. Spillepulten som er frittstående gir god føling med orgelets lydbilde. Spillepulten er oppbygd i terassestil med svakt skrånede terasser slik jeg foretrekker, men jeg liker bedre når registertrekkene på hvert verk er plassert i samme høyde på begge sider. På dette orgelet trekkene plassert i høyde på to og to med hovedverk og pedal på venstre, og svellverk og positiv på venstre. Under hvert manual er det divisjonal pistons som har lagrede program som endrer kun valgte verk istedet for hele orgelet. En funksjon jeg riktig nok ikke brukte, men man kan ikke rekke å bli kjent med alle finesser i et instrument som dette og jeg valgte å bruke hovedsekvens-systemet og å bruke tid på stemmenes magi istedet.

Spillepulten var veldig behagelig oppbygd og god å bruke, det er nok et av de mest behagelige mekaniske orgler jeg har spilt på. Koplingen av manualer var ikke noe tung selv med mange stemmer både positiv og svellverk koplet til hovedverk. Orgelet har et greit stemmespekter, fra 32' untersatz som setter en ekstra dybde i bass og til Tierce og mixturstemmenes lyse og skarpe klang. Untersatzen er såpass kraftig at den skaper vibrasjon i noe på galleriet, jeg undersøkte ikke hva, men det kom en lyd av noe som ristet/vibrerte ved enkelte dype toner. Cornet-mixturen i hovedverket har en veldig fin klang, brukte den mye under mine prøver og jeg likte den veldig godt.

Orgelet hadde mange fine rørstemmer, men jeg savnet en litt bløtere rørstemme som oboe i svellverket. Men kromhornet i positivet var veldig fin.
Voix Céleste 8' og Gambe 8' kombinasjonene var en av de bedre til mitt bruk i improvisasjoner. Som i opptaket under prøvde jeg mye forskjellige kombinasjoner med svakt i starten for så å bygge opp, og dette orgelet var lett å jobbe opp i styrke særlig med principaloppbygning med mixtur, for så å legge inn Cornetstemmen og deretter Clairon 4' i hovedverket. Rørstemmene i pedal trenger godt igjennom og gir den støtte jeg ofte har savnet når jeg har improvisert slik som her. Det jeg prøvde av tremulant på positiv og svellverk var delvis skuffende, da jeg syns det var litt lite merkbar effekt i enkelte stemmer, men totalt sett var funksjonen grei nok. Jeg håper jeg får mulighet til å prøve flere orgler fra Rieger Orgelbau, da dette orgelet hadde mange fine kvaliteter og var behagelig å spille på. Jeg regner med at dette ikke blir siste gang jeg tok turen til Lillehammer, et instrument som garantert havner høyt oppe på favorittslisten.
 

Lydopptak

Flammene er mange Salme nr. 96 i salmer 1997. Litt småproblemer på slutten, men valgte likevel å publisere lydfilen som en liten demo av orgelets lydbilde. Rieger Orgelbau
Lillehammer Kirke
ZOOM H4n 11.10.2014
Improv 12 - Lyd og stemmeprøve Dette er ren improvisasjon og stemmeprøving fra Lillehammer Kirke. Mye lek med klang og muligheter i dette flotte instrumentet. Rieger Orgelbau
Lillehammer Kirke
ZOOM H4n 11.10.2014


Kilder: Tim Collins
           http://kirkekontoret.no/
           http://www.rieger-orgelbau.com/
           Diverse informasjonsbrosjyrer fra invielsen av orgelet.
 

Stor takk til kantor i Lillehammer Kirke, Tim Collins for tilgang til dette flotte instrumentet.
         

Nedenfor ligger det noen bilder fra kirken.

Under dette ligger en oversikt over orgelets stemmer og funksjoner.

Hovedverk (1) Positiv (2) Svellverk (3) Pedalverk
Bourdon 16' Holzgedackt 8' Montre 8' Untersatz 32'
Principal 8' Salicional 8' Bourdon 8' Principal 16'
Gedackt 8' Principal 4' Gambe 8' Subbass 16'
Flûte Harmonique 8' Rohrfløyte 4' Voix Céleste 8' Octave 8'
Octave 4' Sesquialtera 2fag Octave 4' Fløyte 8'
Spitzfløyte 4' Octave 2' Flûte Traversiêre 4' Choralbass 4'
Superoctave 2' Scharff 3fag Nazard 2 2/3' Posaune 16'
Mixtur 4fag  1 1/3' Krummhorn 8' Flûte à bec 2' Trompete 8'
Cornet 5fag  8'     Tierce 1 3/5'    
Trompete 8'     Plein Jeu 2'    
Clairon 4'     Basson 16'    
        Trompette Harm. 8'    
        Hautbois 8'    
        Voix Humaine 8'    
               
    Tremulant   Tremulant      
           
Kopler for hånd og pedal        
Mekaniske kopler          
    Hovedverk - Positiv   Hovedverk - Svellverk  
        Positiv - Svellverk  
Pedalverk - Hovedverk   Pedalverk - Positiv   Pedalverk - Svellverk  
           
           
           
           
           
           
        Klaveromfang C - A5    
        Pedalomfang C - F3    
Tilbake til instrumentsiden.          
               
Copyright © Magnus Hagtvedt   -   2014 www.magnus-hagtvedt.com post@magnus-hagtvedt.com MOB: 93427909