Fredrikstad domkirke

Tilbake til instrumentsiden.

Fredrikstad domkirke er fra 1880, ned byggverk av tegl. Det er en langkirke murstein i nygotisk stil og med 1100 plasser er det en stor kirke. I 1954 ble den restaurert.


Orgelet:

Orgelet er bygget av danske Marcussen & søn, og er det første orgelet fra dette firmaet i Norge. Det sto ferdig i 1964 og har siden den gang fyllt kirken musikk.


Mine tanker om orgelet.

Dette er et orgel jeg lenge har hatt lyst til å prøve, blandt annet fordi jeg er veldig glad i orgelet i Sandefjord Kirke, som også ble bygget av Marcussen & søn.
Jeg har også fått høre av flere at det skulle være et spennende instrument, og med 54 stemmer fordelt over 4manualer er det mange muligheter. Orgelet er pent å se på, det står og ruver innerst på galleriet, med de spanske trompetene pekende ut i rommet. Å sette seg ned ved spillepulten var nesten som å være "hjemme", dvs i Sandefjord Kirke, selv om mekanikken her begynner å bli slitt etter nesten femti års tjeneste. Selve manual og pedaler var behagelig å jobbe med, selv ved bruk av alle kopler på hovedverkets manual. Dette er det første orgelet jeg har vært borti med frihåndskombinasjoner, og man kan jo få seg en overaskelse når man kun kjent med manuelle registertrekk eller et elektronisk system. For her er det 64 registertrekk, hver med 2 små trekk til frihåndskombinasjonene, og i tillegg 3små trekk for hver pedalstemme og funksjon til de tre separate frihåndskombinasjonene i pedal. Så totalt sett er det 237 trekk som kan stilles inn for å få et miniprogram.

Det er et stort spekter med stemmer, og stor mulighet for variasjon i de forskjellige verkene. I tillegg til crescendoverket er også brystverket i svell. Det er flere rørstemmer i hvert verk, med untak av hovedverket som kun har trompet 8'. Det er også 16' rørstemmer i de tre andre verkene, og pedalverket har fagot 32', hvor man kan høre svingningene i lydbølgene. Crescendoverket har en utrolig fin kombinasjon med viola de gamba og vox celeste. Denne var helt nydelig sammen med en solostemme i et annet verk, eller alene. De drøye fire timene jeg satt ved orgelet fløy forbi, men jeg føler at jeg nå delvis kjenner orgelet, slik at jeg ved mitt neste besøk kan jobbe frem noen gode innspillinger. Men det ble da to relativt brukbare opptak.

Det er liten plass mellom spillepult og ryggpositivet, slik at brystverket og til dels også trompetstemmen ble veldig intenst å høre på, så under øving er det lurt å bruke de andre verkene, eller bruke beskyttelse for ørene. Særlig brystverket, med flere skarpe stemmer, helt ned til 1' og klokkecymbel 2korig stemme. Fløytestemmene er varme og fine, mens prinsipalstemmen skaper litt mer kontrast. Jeg hadde stor glede av å leke med klanger, både de myke tonene og de skarpere. Kirken har god akkustikk og gir mye tilbake til orgelet, slik at det er gøy å spille. Både crescendoverk og ryggpositiv hadde stemmer til å lage en cornet kombinasjon, som var fin i begge verk. I pedalverket hadde det kanskje passet å ha en 32' grand bourdon eller lignende, noe det også er klargjort til.
Selv om jeg ikke har spilt på et orgel med denne stemmen ennå, har jeg tro på at det ville gitt ennå mer på bass-siden, og med rørstemmer fra 4' til 32' er var det stor variasjonsmuligheter.
Frihåndskombinasjonen er enkel å bruke, skjønt det er litt å holde orden på. Man har i tillegg ennå en mulighet med supplements kombinasjon i hvert verk, som også må nullstilles på hvert verk.
Tutti, som legger inn så og si alt av stemmer var det også, og med 54 stemmer i sving, gir orgelet et enormt lydtrykk, særlig ved bruk av alle kopler.

Dette er et fantastisk instrument, og jeg kommer nok til å dra til Fredrikstad domkirke igjen.

Det skjer et under i verden

Salme nr 93 i Salmer 1997.

Marcussen & Søn
Fredrikstad domkirke
ZOOM H4n 13.07.2013


Kilder: Domkantor Dan René Dahl
           www.fredrikstad.kirken.no
          

Stor takk til Domkantor Dan René Dahl, som gir meg tilgang til dette flotte instrumentet.
 

Nedenfor ligger det noen bilder fra kirken.

Nederst ligger en oversikt over orgelets stemmer og funksjoner.

   
Ryggpositiv med manual på egen separat spillepult, tillegg til manualet på hovedorgelets spillepult.
     

Hovedorgelets spillepult

   
   
   
Ryggpositiv ( 1 ) Hovedverk ( 2 ) Crescendoverk i svell ( 3 )
Gedakt 8' Gedaktpommer 16' Bordun 16'
Quintatøn 8' Principal 8' Itialiensk Principal 8'
Principal 4' Spidsfløjte 8' Viola di Gamba 8'
Rørfløjte 4' Oktav 4' Voce Celeste 8'
Gemshorn 2' Hulfløjte 4' Rørfløjte 8'
Nasat 1 1/3' Spidsquint 2 2/3' Oktav 4'
Sesquialtera 2 kor Oktav 2' Traversfløjte 4'
Scharf 5-6kor Mixtur 6-8 kor Nasat 2 2/3'
Dulcian 16' Cymbel 2 kor Oktav 2'
Krumhorn 8' Trompet 8' Terz 2 kor
        Mixtur 5-7 kor
        Trompet 16'
        Trompet 8'
        Engelsk horn 8'
        Clairon 4'
           
Tremulant       Tremulant  
           
Brystverk ( 4 ) Pedalverk  
Trægedakt 8' Principal 16'    
Blokfløjte 4' Subbas 16'    
Principal 2' Oktav 8'    
Waldfløjte 2' Gedakt 8'    
Sivfløjte 1' Oktav 4'    
Klokkecymbel 2 kor Nathorn 2'    
Regal 16' Mixtur 6 kor    
Skalmeje 8' Fagot 32'    
    Basun 16'    
    Trompet 8'    
    Zink 4'    
           
Tremulant          
           
           
           
           
           
Normalkopler for hånd og pedal        
           
           
Hovedverk + Ryggpositiv   Hoved + Brystverk   Hoved + Crescendoverk      
Pedalverk + Hovedverk   Pedalverk + Ryggpositiv   Pedalverk + Brystverk      
        Pedalverk + Crescendoverk      
               
Andre funksjoner              
2 frihåndskombinasjoner   Suppl. kombi for hvert verk          
3 separate frihåndskombinasjoner i pedal   Rørverk av/på          
      Klaveromfang C - G5    
"Tutti"       Pedalomfang C - G3    
           
Tilbake til instrumentsiden.          
               
Copyright © Magnus Hagtvedt   -   2014 www.magnus-hagtvedt.com post@magnus-hagtvedt.com MOB: 93427909