Skien Kirke

Tilbake til instrumentsiden.

Skien Kirke sto ferdig i 1894, bygget i nygotisk stil og er lett gjenkjennelig med sine to høye kirkespir. Kirkens lengde er på 47meter, mens tårnene strekker seg hele 68meter opp mot himmelen. Innvendig er det hele 17meter takhøyde. Det er 1047 sitteplasser i kirken som er hovedkirke for Skien prosti. Kirken ble bygget med forventninger om at den skulle bli domkirke og at Skien skulle bli bispesete, noe som ikke ble tilfelle.

Orgelet:

Orgelet har deler som stammer helt fra 1894. Orgelet som sto ferdig med kirken hadde 31 stemmer fordelt på 2manualer og pedal, og ble bygget av Olsen & Jørgensen i daværende Kristiania. I 1936 ble det utført en del ombygninger, tredjemanual kom på plass samt 8 nye stemmer og enkelte stemmer ble skifte ut, arbeidene ble utført av Jørgensens Orgelfabrikk i Oslo. Dagens orgel ble ferdig ombygd i 1954, det ble nesten doblet antall stemmer til en total på 70 stemmer og et fjerde manual ble tilføyd. Også dette arbeidet ble utført av Jørgensens Orgelfabrikk. Det er lagt opp brytere for et alterorgel. Med ca 5000 piper er orgelet et av Norges største orgeler og skal være det nest største romantiske orgelet i landet. Spilletrakturen er elektropneumatisk.

Mine tanker om orgelet.

Når jeg kom til kirken, gikk vi inn fra baksiden igjennom sakrestiet, så mitt første syn når vi kom inn i kirkeskipet var den store brede fasaden på det store instrumentet. Med bred front arrangert med piper, og høyreist bakenfor hever de grove basspipene opp mot taket. På forhånd hadde jeg hørt en del om instrumentet, samt studert tilgjengelig informasjon på nettet om disposisjon, og hadde derfor en del forventninger. Dette er det første orgelet jeg har spilt på med elektropneumatisk traktur, som kun har elektrisk forbindelse fra spillepult og inn i orgelhuset hvor signalet overføres til luft.
Spillepultet var veldig behagelig, og ganske oversiktlig hva håndregistraturen gjelder, men krever noen ekstra øyekast for å se om frihåndskombinasjonene er innstilt etter ønske. Totalt så er det over 500 brytere og funksjoner tilgjengelig i spillepulten. Manualene har 5 hele oktaver bredde (61 tangenter), mot de fleste som stopper på G i den femte oktaven.

Mitt første besøk ved orgelet hadde en varighet på ca 3,5time. Noe som er ganske lite for å bli kjent med et så stort og avansert instrument. Med 70 stemmer er det et hav av muligheter for variasjon, og mange fine stemmer. Orgelet har i tillegg til frihåndskombinasjonene også noen forhåndsprogrammerte kollektiver, disse er: Piano, MezzoForte, Forte og Tutti, Tunger 1 og 3.
Tutti, som drar med hele orgelet skaper en solid vegg av lyd og fyller den store kirken med himmelsk musikk, mens piano er veldig fin og svak, slik den bør være.
Det er en generalcrescendo på orgelet, men jeg fikk ikke prøvd ut denne så veldig mye. I tillegg er det avstillere på tungestemmene, mixturene og på 16' stemmene i manual og pedal.

Hovedverket er med sine kraftige bærende stemmer er dominant, særlig prinsipal 8' er kanskje i overkant kraftig, men den synger godt ut og for min musikk var den morsom å leke med. Tre mixturer hvor en er cornetstemme gir en ekstra dimensjon, men corneten kan også være fin som solostemme, det samme gjelder rørstemmene. 2. manual har kun hverken mixturer, kvint, ters eller rørstemmer, men kan brukes enten som toner under en solostemme eller som et svakere verk. Etter spillepultens oppbygning ser det ut til å ha vært svellfunksjon på både 2. manual og 4. manual i tillegg til svellverket på 3. manual, men i da er det kun svellverket som har denne funksjonen inntakt. Det skal bli spennende å se hva de gjør når orgelet skal restaureres. Noe som etter planen skal utføres om noen få år. 4. manual har fire rørstemmer, en mixtur, en 8' stemme og en 1 1/3' stemme (Larigot). Rørstemmene var litt svake, i alle fall ved spillepult, men gav muligheter mot svellverk, men spesielt likte jeg 8' Salicional og Larigot-stemmen, som ga en fin tynn og spesiell tone.

Svellverket har en stor bredde av stemmer, og er det største verket i orgelet, i alle fall hva stemmer angår. Svellfunksjon og tremulant med god effekt. Alle rørstemmene har fine klanger og muligheter, her likte jeg veldig god oboe og french horn som var veldig bløte i klangen. Trompeten var også fin. Jeg syns violin og vox-celeste kombinasjonen er veldig fin i de fleste orgeler, men på dette kunne de gjerne hatt litt mer kraft, de var litt vel svake selv med åpent svell. Mulighet for cornetstemme er også fint i et dempet svell. Det er også en del 8' stemmer, som trengs i et slikt orgel. Både fløytestemmer og mer dominante prinsipalstemmer. Pedalverket er også velutstyrt, med bass-stemmer fra 32' til 2' og rørstemmer fra 16' til 2'. Jeg syns det er en veldig fyldig og god bass på dette orgelet, med mulighet for 32' grand bourdon. Mens det derimot er veldig mye kraft i basunstemmen. Når man legger ned dypeste C i pedalet med basunen, får man lyden som et slag i hodet. Denne er nok mer balansert nede i kirkerommet, og høyre i registeret er den heller ikke like kraftig fra spillepulten. Men jeg må nok prøve den mer ut før jeg har noe endelig mening om den.

Mitt første møte med orgelet i Skien Kirke var et magisk møte, hvor tiden fløy forbi som det var minutter, ikke timer. Dette er absolut et orgel som jeg ønsker å besøke igjen.
 

Improv 11 - Lyd og stemmeprøve Et prøveopptak. Opptakeren står på galleri kanten og derfor blir ikke lydbildet helt riktig. I tillegg er det noe aktivitet i kirkerommet, men jeg håper på å få litt tid alene i kirken på nyåret med mulighet for opptak. Dette er mest improv og stemmeprøving. Jørgensen Orgelfabrikk
Skien Kirke
ZOOM H4n 08.11.2013
Ved regnbuens fot - Test av solostemmer.
Skrevet av Magnus Hagtvedt
En test av solostemmer med min egen melodi. Bassen litt fremtredende grunnet opptagerens plassering. Noe aktivitet i kirkerommet. Noen opphold mens jeg endret registeringen. Neste gang skal opptageren stå nede i kirkerommet for bedre lydbilde. Jørgensen Orgelfabrikk
Skien Kirke
ZOOM H4n 08.11.2013


Kilder: Kantor Tim Harry Blomberg
           www.skienkirke.no
           www.skien.kirken.no

Stor takk til kantor Tim Harry Blomberg, som gir meg tilgang til dette flotte instrumentet.
 

Nedenfor ligger det noen bilder fra kirken.

Nederst ligger en oversikt over orgelets stemmer og funksjoner.

   
Hovedverk Manual 3 og 4
Svellverk på 3manual, med klargjorte brytere for alterorgel.  
Pedalverk  
Hovedverk ( 1 ) Manual 2 Svellverk (3)
Principal 16' Kvintatøn 16' Dolce Bourdon 16'
Principal 8' Principal 8' Principal 8'
Jubalfløyte 8' Rørfløyte 8' Gedakt 8'
Gemshorn 8' Spissfløyte 8' Hohlfløyte 8'
Liebl. Gedakt 8' Principal 4' Violin 8'
Oktav 4' Koppelfløyte 4' Voix Celeste 8'
Fløyte 4' Oktav 2' Prestant 4'
Kvint 2 2/3' Nachthorn 2' Fløyte Octaviante 4'
Oktav 2'     Fugara 4'
Cymbel 4 fag     Kvint 2 2/3'
Cornett 2-5 fag     Principal 2'
Mixtur 4-6 fag     Ters 1 3/5'
Fagott 16'     Siffløyte 1'
Trompet 8'     Rauschkvint 2 fag
Clarine 4'     Plein Jeu 5 fag
        Trompet 16'
        Solotrompet 8'
        French Horn 8'
        Oboe 8'
        Zinke 4'
           
        Tremulant  
             
Manual 4 Pedalverk  
Salicional 8' Grand Bourdon 32'    
Larigot 1 1/3' Kontrabass 16'    
Scharff 5fag Violonbass 16'    
Dulcian 16' Subbass 16'    
Fagott 8' Bourdon 16'    
Krumhorn 8' Kvint 10 2/3'    
Geigen Regal 4' Oktavbass 8'    
    Gedaktbass 8'    
    Vioincello 8'    
    Oktav 4'    
    Koppelfløyte 4'    
    Flageolet 2'    
    Doublet 2 fag    
    Mixtur 4 fag    
    Basun 16'    
    Dulcian 16'    
    Trompet 8'    
    Clarion 4'    
    Singend Kornett 2'    
           
           
Normalkopler for hånd og pedal        
               
Hovedverk - Manual 2   Hovedverk - Svellverk   Hovedverk - Manual 4   -  
Pedal - Hovedverk   Manual 2 - Svellverk   Manual 2 - Manual 4   -  
Pedal - Manual 2   Pedal - Svellverk   Pedal - Manual 4      
Pedal superoktav              
               
Andre funksjoner       Kollektiver      
4 frihåndskombinasjoner   Mulighet for innhenting av fjerde kombinasjon på separat manual. Mulig på 1-3 manual.   Piano   Tunger 1  
4 separate frihåndskombinasjoner i pedal     Mezzo-forte   Tunger 3  
    Forte   Tutti  
           
Håndregister ut v. frikombinasjon.   Generalcrescendo          
               
Avstillere              
Tungestemmer ut              
Mixturer ut.              
32' pedal / 16' manual ut          
    Klaveromfang C - C6    
    Pedalomfang C - F3    
Tilbake til instrumentsiden.          
               
Copyright © Magnus Hagtvedt   -   2014 www.magnus-hagtvedt.com post@magnus-hagtvedt.com MOB: 93427909